Participatief begroten (Projectmanagement)

Status: WIP

Participatief begroten kan worden ingezet wanneer er een budget beschikbaar is gesteld om plannen uit te voeren voor een bepaalde doelgroep. Deze (of een uitgebreidde) doelgroep kan in de eerste fase plannen indienen voor het budget. Na een controle op haalbaarheid door de organisator, kan de doelgroep stemmen op de plannen die ze het beste vinden. De winnende plannen worden uitgevoerd.

Voorbeelden van het 'participatief begroten'-proces zijn te vinden onder de 'Use cases' op OpenStad.org. [TODO link naar het use cases overzicht toevoegen, en mogelijk hieronder een opsomming van specifieke use cases]

Dit proces bestaat uit 3 verschillende fases.

 1. Indienfase
 2. Tussenfase
 3. Stemfase

Planning

Indienfase

Tijdens de indienfase is het voor bewoners mogelijk om plannen voor hun buurt in te dienen. Op deze plannen kan vervolgens gestemd worden ('liken') zodat de gemeente weet hoeveel draagvlak er voor een plan is, voordat er tijd en geld gestoken wordt in een haalbaarheidsonderzoek. Ook kunnen andere bewoners reacties plaatsen bij een plan.

Om de bewoners die op de laatste dag hun plan hebben ingediend nog de mogelijkheid te geven om voldoende likes te verzamelen, kan de mogelijkheid om plannen in te dienen (een week) eerder gesloten worden dan de mogelijkheid om likes te geven.

Lees hier hoe je de digitale tools voor deze fase kunt opzetten

Tussenfase

Tijdens de tussenfase worden de ingediende plannen (die de stemdrempel hebben gehaald) op haalbaarheid onderzocht. Mogelijk wordt er binnen de haalbare plannen nog een selectie gemaakt, om het totaal aantal plannen uiteindelijk op de stemsite wat te beperken.

Er vanuit gaande dat er een behoorlijk bedrag beschikbaar is dat door bewoners verdeeld wordt, is het waarschijnlijk wenselijk dat bewoners kunnen stemmen met een unieke persoonlijke stemcode. Deze stemcodes moeten aangemaakt worden, en gecombineerd worden met gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Voorbereiden stemfase

Lees hier hoe je de digitale tools voor deze fase kunt opzetten

Stemfase

Voor deze fase wordt aan de achterkant een nieuwe website gebruikt. Dit heeft als voordeel dat de originele ingediende plannen van bewoners bewaard blijven en als archief kunnen dienen, terwijl op de stemsite alleen de plannen geplaatst worden die door zijn naar de stemfase. Deze plannen kunnen hier ook een aangepaste (kortere) beschrijving krijgen volgens een format dat bij alle plannen overeenkomt, zodat ze goed te vergelijken zijn. Een ander voordeel is dat deze website opgezet, gevuld en getest kan worden, terwijl voor bezoekers de indienwebsite nog zichtbaar is.

Authenticatie

In deze beschrijving van het process wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende authenticatie methoden.

 • Naam en e-mail adres worden gevraagd aan plan indieners om contact met hen op te kunnen nemen.
 • IP- adres wordt gecontroleerd van website bezoekers die een plan 'liken'.
 • Unieke stemcodes worden verstrekt aan de doelgroep die mag stemmen op haalbare plannen in de derde fase.

Overzicht spelregels

Het is belangrijk om de spelregels van het proces voorafgaand aan het proces duidelijk te hebben. De spelregels moeten helder gecommuniceerd worden aan de doelgroep.

 • Waar moet een plan aan voldoen (deels technisch op te lossen)
 • Hoeveel draagvlak is er nodig (aantal likes in ronde 1)?
 • Wat houdt de haalbaarheidstoets in?
 • Wie mogen er plannen indienen?
 • Wie mogen er stemmen?
 • Hoe komt de uitslag tot stand
 • Wat gebeurt er met de uitslag
 • omgangsregels in geval van reactiemogelijkheid

Lees hier hoe je de digitale tools voor deze fase kunt opzetten

results matching ""

  No results matching ""