Inzendingen uploaden

Status: WIP

Er zijn twee gebruiksgroepen die inzendingen willen uploaden. De eerste is bewoners, wanneer ze een plan willen indienen voor een begroot traject of een ontwerp voor een wedstrijd. De tweede groep is het projectteam van de gemeente zelf. Wanneer er een keuze aan bewoners wordt voorgelegd waarop gestemd kan worden, noemen we deze keuzeopties ook inzendingen. In het systeem worden ze namelijk op dezelfde manier gemaakt; met een idea form.

Een idea form is een van de widgets _waarmee je een _pagina kunt vullen. Het is een formulier waarmee je een inzending kunt uploaden. Lees in het _widget _hoofdstuk hoe je het formulier aan kunt passen.

WIDGET HOOFDSTUK

We hebben voor de idea form _widget _twee gebruikersgroepen geïdentificeerd; bewoners, wanneer ze bijvoorbeeld een plan willen insturen voor een begrotingstraject; en het projectteam van de gemeente zelf, wanneer de keuzes opties al zijn gemaakt en die ter stemming worden gebracht bij bewoners.

  1. Bewoners kunnen zelf plannen/ideeën/ontwerpen inzenden
  2. Bewoners kunnen stemmen/hun voorkeur uitspreken/ reageren op voorstellen van de gemeente.

Indienen mogelijk maken voor bewoners:

  • Formulier
  • admin panel instellingen
  • Thank you email

Indienen als moderator: (beperkte functionaliteit)

  • Admin panel
  • Formulier (verwijzen naar bewoner-beschrijving, formulier mogelijk unpublished laten)

results matching ""

    No results matching ""