Likes verzamelen voor plannen

  • Stemdrempel
  • Statussen aanpassen → uitleg van statussen ergens anders doen
    • een voor een of via bulk
  • Likes controleren op IP-adressen en postcodes
    • Likes ongeldig maken
  • Admin panel: Settings → Voting → What type of voting is available?: Likes

results matching ""

    No results matching ""