De bouwstenen

Pagina’s zijn opgebouwd uit een verzameling van verschillende widgets, welke flexibel op elke pagina op een andere manier ingezet kunnen worden. Wat er allemaal binnen een widget valt kan sterk verschillen; het kan zo klein zijn als een enkele titel, maar ook zo groot als een hele stem-widget of een heel formulier. Elke widget heeft een eigen set van instellingen die de vertoning en/of de werking ervan bewerkbaar maken.

[TODO afbeelding maken: widgets onder elkaar op een pagina]

results matching ""

    No results matching ""